Zakup usługi: udzielenie licencji na wykonanie utworów - transmisja internecie

Numer umowy SK/328/BRM/13-W/2022
Data podpisania 22.02.2022
Przedmiot zamówienia: udzielenie licencji na wykonanie utworów - transmisja internecie, wynagrodzenie z tytułu praw autorskich
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Warszawa
Wartość zamówienia: 344,40 zl. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
Nr telefonu: 58 668-87-71
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Anuszek
E-mail: m.anuszek@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 13.04.2022
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022