Zakup materiałów promocyjnych

Numer umowy SK/2045/PBP/43-W/2022
Data podpisania 20.12.2022
Przedmiot zamówienia: Zakup misiów pluszowych w ilości 43 sztuk.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Galeria Bukowski Sp. z o.o.
ul. Św. Krzyża 1/6
31-028 Kraków
Wartość zamówienia: 3.655 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: j.sliwicka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 29.12.2022
Data udostępnienia informacji: 29.12.2022