Zakup akwareli o tematyce gdyńskiej

Numer umowy SK/1111/PBP/21-W/2022
Data podpisania 12.07.2022
Przedmiot zamówienia: Zakup akwareli o tematyce gdyńskiej autorstwa Hanny Haponiuk
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: DESA Dzieła Sztuki i Antyki, Salon nr 19, ul. Abrahama 54, 81-395 Gdynia
Wartość zamówienia: 3.750 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 485-86-68 wew. 838
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W wydziale księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 07.10.2022
Data udostępnienia informacji: 07.10.2022