Zabezpieczenie imprezy masowej – Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka

Numer umowy SK/805/PBP/9-W/2022
Data podpisania 20.05.2022
Przedmiot zamówienia: Zabezpieczenie imprezy masowej – Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Parku Kolibki w dniu 4 czerwca
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Nord Security Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 76
80-254 Gdańsk
Wartość zamówienia: 12 508,26 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: j.sliwicka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 17.06.2022
Data udostępnienia informacji: 17.06.2022