Wykonanie imiennych legitymacji oraz pudełek do pamiątkowych odznaczeń „Bohaterom Sierpnia ’80 Gdynia”

Numer umowy SK/1245/PBP/25-W/2022
Data podpisania 17.08.2022
Przedmiot zamówienia: Wykonanie imiennych legitymacji oraz pudełek do pamiątkowych odznaczeń „Bohaterom Sierpnia ’80 Gdynia” dla uczestników strajków Sierpnia 1980
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Stanisław Śliwa P.H.U. Firma Celstan
ul. Nagietkowa 7, 81-198 Kosakowo
Wartość zamówienia: 2.552,25 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: j.sliwicka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 30.08.2022
Data udostępnienia informacji: 30.08.2022