Współorganizacja konkursu o Nagrodę im. Kapitana Leszka Wiktorowicza 2022

Numer umowy SK/146/PBP/3-W/2022
Data podpisania 01.02.2022
Przedmiot zamówienia: Współorganizacja XI edycji konkursu o Nagrodę im. Kapitana Leszka Wiktorowicza 2022
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Press Club Polska
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
Wartość zamówienia: 25.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: j.sliwicka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022