Usługi grawertonowe

Numer umowy SK/355/PBP/4-W/2022
Data podpisania 16.05.2022
Przedmiot zamówienia: Usługi grawertonowe i poligraficzne na potrzeby bieżących wydarzeń i uroczystości
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Janusz Mazur PH MAJA, ul. Starowiejska 24, 81-356 Gdynia, NIP 586 006 00 85
Wartość zamówienia: 700 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 485-86-68 wew. 838
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W wydziale księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 30.06.2022
Data udostępnienia informacji: 30.06.2022