Rajd MIKOŁAJKOWY KOMPAS

Numer umowy SK/1205/PBP/23-W/2022
Data podpisania 16.09.2022
Przedmiot zamówienia: Promocja miasta podczas Rajdu MIKOŁAJKOWY KOMPAS
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: ZKOMPASEM.PL Marcin Jank, ul. Karpacka 11, 81-324 Gdynia
Wartość zamówienia: 2.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 485-86-68 wew. 838
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W wydziale księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 04.10.2022
Data udostępnienia informacji: 04.10.2022