Przygotowanie, opracowanie i druk publikacji „Ludzie Sierpnia ‘80” (tom dziesiąty)

Numer umowy SK/746/PBP/7-W/2022
Data podpisania 11.05.2022
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie, opracowanie i druk publikacji „Ludzie Sierpnia ‘80” (tom dziesiąty).
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna
ul. Widna 10d/20
81-641 Gdynia
Wartość zamówienia: 35.000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: j.sliwicka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 20.09.2022
Data udostępnienia informacji: 20.09.2022