Promocja miasta podczas wydarzenia Moto Safety Day

Numer umowy SK/836/PBP/10-W/2022
Data podpisania 26.05.2022
Przedmiot zamówienia: Promocja miasta podczas wydarzenia Moto Safety Day
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Link PR Elżbieta Koncka
al. Wyścigowa 8B lok. 75
02-681 Warszawa
Wartość zamówienia: 4.000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: j.sliwicka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 25.08.2022
Data udostępnienia informacji: 25.08.2022