Promocja miasta podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

Numer umowy SK/952/PBP/16-W/2022
Data podpisania 29.06.2022
Przedmiot zamówienia: Promocja miasta podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
Wartość zamówienia: 5.000 brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 485-86-68 wew. 838
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W wydziale księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 23.09.2022
Data udostępnienia informacji: 23.09.2022