Organizacja spotkania opłatkowego środowiska Związku Sybiraków

Numer umowy SK/1980/PBP/40-W/2022
Data podpisania 06.12.2022
Przedmiot zamówienia: Organizacja spotkania i przygotowanie poczęstunku dla uczestników spotkania opłatkowego środowiska Związku Sybiraków.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: BANGLOB Sp. z o.o.
ul. Norwida 4c
81-434 Gdynia
Wartość zamówienia: 4.500 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Śliwicka
Nr telefonu: 58 668-83-85
E-mail: j.sliwicka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Data wytworzenia informacji: 16.12.2022
Data udostępnienia informacji: 16.12.2022