Gdyński Nocny Przejazd Rowerowy

Numer umowy SK/1358/PBP/31-W/2022
Data podpisania 01.09.2022
Przedmiot zamówienia: Promocja miasta podczas Gdyńskiego Nocnego Przejazdu Rowerowego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Stowarzyszenie In Gremio, ul. Strażacka 15, 81-616 Gdynia
Wartość zamówienia: 3.500 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Michalska
Nr telefonu: 58 485-86-68 wew. 838
E-mail: j.michalska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W wydziale księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 04.10.2022
Data udostępnienia informacji: 04.10.2022