Rozstrzygnięcie konkursu na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w roku 2022

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w 2022 roku
 
Opinia Komisji Oceniającej:
 
Lista rankingowa ofert:
 1. Oferta - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni – 80,33 pkt
 
Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania:
 1. Oferta - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni – 17 000 zł
  
Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 4710/22/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.02.2022 r.:
1. Oferta – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni na realizację zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych” w 2022 roku. Wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania – 17 000 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Estera Grubert
Data wytworzenia informacji: 03.02.2022
Data udostępnienia informacji: 03.02.2022