Rozstrzygnięcie konkursu - aktywizacja społeczno - zawodowa

Rozstrzygnięcie konkursu: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową  
 
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 5290/22/VIII/O z 26 lipca 2022 r. przyznał dotację na podstawie oferty wspólnej złożonej przez ADAPA Fundacji na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, Fundacji Dogtor, Gdyńskiej Fundacji „Dom Marzeń”, Gdyńskiemu Stowarzyszeniu na rzecz wspomagania rozwoju i aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami „Aktywni i Samodzielni” w kwocie 99.889 zł na zadanie: „Idę do pracy”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Joanna Kowalewska
Data wytworzenia informacji: 27.07.2022
Data udostępnienia informacji: 27.07.2022