Prowadzenie w Gdyni punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2023 roku

Powierzenie realizacji zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego wraz z edukacją prawną w Gdyni w 2023 roku.

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w Gdyni punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2023 roku
Zgodnie z Zarządzeniem 5849/22/VIII/R z dnia 15 grudnia 2022 dotacje przyznano:

1. Stowarzyszenie OVUM na realizację zadania: "Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gdyni" w kwocie 128.040,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści złotych 00/100)
Liczba punktów: 92,33

2. Stowarzyszenie OVUM na realizację zadania: „Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gdyni” w kwocie 192.060,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100)
Liczba punktów: 90

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Marta Łaska-Woronko
Ostatnio zmodyfikował: Marta Łaska-Woronko
Data wytworzenia informacji: 19.12.2022
Data udostępnienia informacji: 19.12.2022
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2022 10:39 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko