Petycja w sprawie publikacji uchwał Rady Miasta

Data złożenia petycji: 22.12.2022
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: osoba fizyczna
Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: nie wyrażono zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, na udostępnienia danych
Skan petycji: Plik pdf  petycja w sprawie publikacji uchwał Rady Miasta - rozmiar: 134kb
Przewidywany termin zakończenia: 22.03.2023
Czy jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej: Nie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 23.12.2022
Data udostępnienia informacji: 23.12.2022