Prowadzenie pasieki miejskiej

Numer umowy KB/228/RO/32-W/21
Data podpisania 12.05.2021
Przedmiot zamówienia: prowadzenie pasieki miejskiej składającej się z 4 uli zlokalizowanych na dachu budynku Urzędu Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Wojciech Albecki
ul. Lisia 17
80-209 Chwaszczynie
Wartość zamówienia: 5205 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Madejska
Nr telefonu: 58 668-84-78
E-mail: a.madejska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Madejska
Data wytworzenia informacji: 24.05.2021
Data udostępnienia informacji: 17.06.2021