Opracowanie elektronicznej strategicznej mapy hałasu wraz z rozbudową i utrzymaniem systemu monitoringu hałasu

Numer umowy KB/616/RO/93-W/2021
Data podpisania 22.09.2021
Przedmiot zamówienia: Opracowanie elektronicznej strategicznej mapy hałasu wraz z rozbudową i utrzymaniem systemu monitoringu hałasu
oraz zmianą funkcjonalności informatycznego systemu mapy hałasu oraz asysty technicznej.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: BMTcom Sp. z o.o., ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk
Wartość zamówienia: 676 500,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Bartosz Frankowski
Nr telefonu: 58 668-84-80
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ocen Środowiskowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Krzysztof Martusewicz
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Martusewicz
Data wytworzenia informacji: 22.09.2021
Data udostępnienia informacji: 24.09.2021
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.09.2021 09:30 Dodanie informacji Krzysztof Martusewicz