Umowa o świadczenie usług transportowych związanych z eksmisjami z lokali mieszkalnych w 2022 r.

Numer umowy SK/1819/RS/113-W/2021
Data podpisania 14.12.2021
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług transportowych związanych z eksmisjami z lokali mieszkalnych w 2022 roku oraz wywóz rzeczy nieprzedstawiających żadnej wartości materialnej na wysypisko śmieci.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 NIP 586-231-23-26 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Gdyni w imieniu którego występuje: Wiceprezydent Miasta Gdyni Michał Guć.
Wykonawca: Firma Green Service Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie ul. Kopernika 5 81-846 Sopot na podstawie wpisu do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego po Nr 0000737511 NIP 585-148-49-40 reprezentowaną przez Łukasza Frańczuk - Prezesa Zarządu
Wartość zamówienia: 50 000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Jolanta Koronkiewicz
Nr telefonu: 58 668-85-60
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni Wydział Spraw Społecznych ul. 10 Lutego 21 81-364 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Paulina Leszczyńska
Data wytworzenia informacji: 13.04.2022
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022