świadczenie usług medycznych na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Numer umowy SK/1294/SL/11-W/2021
Data podpisania 03.09.2021
Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług medycznych tj. badanie stanu zdrowia osób skierowanych przez Powiatową Komisję Lekarską w Gdyni, wykonywanych na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2021 roku
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gdyni
Wartość zamówienia: 8.500 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Chudzik
Nr telefonu: 58 761-77-49
E-mail: ref.spraw_wojskowych@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Wojskowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Beata Chudzik
Ostatnio zmodyfikował: Beata Chudzik
Data wytworzenia informacji: 03.09.2021
Data udostępnienia informacji: 02.02.2022
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.02.2022 13:36 Dodanie informacji Beata Chudzik