prowadzenie zajęć świetlicowych z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Numer umowy SK/1608/SL/21-W/2021
Data podpisania 19.10.2021
Przedmiot zamówienia: prowadzenie zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej w lokalu, w którym jest prowadzona kwalifikacja wojskowa, w terminie od dnia 19.10.2021 r. do 19.11.2021 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Osoba fizyczna
Wartość zamówienia: 3.371,70 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Chudzik
Nr telefonu: 58 761-77-49
E-mail: ref.spraw_wojskowych@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Wojskowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Beata Chudzik
Ostatnio zmodyfikował: Beata Chudzik
Data wytworzenia informacji: 19.10.2021
Data udostępnienia informacji: 02.02.2022
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.02.2022 10:10 Korekta Beata Chudzik
02.02.2022 14:01 Dodanie informacji Beata Chudzik