Zakup domen inwestycyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej

Numer umowy SK/795/MP/23-W/2021
Data podpisania 01.06.2021
Przedmiot zamówienia: Zakup domen inwestycyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Home.pl
Wartość zamówienia: 600,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Pasieczna
Nr telefonu: 58 668-20-13
E-mail: m.pasieczna@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 23.07.2021
Data udostępnienia informacji: 23.07.2021