Wykonanie roll upów na potrzeby Konkursu Gdyński Biznesplan 2022

Numer umowy SK/2084/MP/49-W/20251
Data podpisania 29.12.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie roll upów na potrzeby Konkursu Gdyński Biznesplan 2022
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Easy Stand Agnieszka Szafraniec
Wartość zamówienia: 1 008,60
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Wróblewska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.wroblewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 11.01.2022
Data udostępnienia informacji: 11.01.2022