Wykonanie materiałów z logo na potrzeby Konkursu Gdyński Biznesplan 2021

Numer umowy SK/652/MP/19-W/2021
Data podpisania 06.05.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie materiałów z logo na potrzeby Konkursu Gdyński Biznesplan 2021
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Gostarmedia Mariusz Kiedrowicz
Wartość zamówienia: 8 148,75
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Wróblewska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.wroblewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 23.07.2021
Data udostępnienia informacji: 23.07.2021