Wykonanie materiałów informacyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej

Numer umowy SK/1832/MP/42-W/2021
Data podpisania 06.12.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie materiałów informacyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Gostarmedia Mariusz Kiedrowicz
Wartość zamówienia: 52 047,45
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Wróblewska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.wroblewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 11.01.2022
Data udostępnienia informacji: 11.01.2022