Wykonanie formularza zgłoszeniowego na potrzeby Konkursu Gdyński Biznesplan 2022

Numer umowy SK/1970/MP/45-W/2021
Data podpisania 17.12.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie formularza zgłoszeniowego na potrzeby Konkursu Gdyński Biznesplan 2022
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Multimedia Productions Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 2 103,30
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Wróblewska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.wroblewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 11.01.2022
Data udostępnienia informacji: 11.01.2022