współpraca w zakresie działań realizowanych przez Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w 2021 roku

Numer umowy SK/7/MP/1-W/2021
Data podpisania 19.01.2021
Przedmiot zamówienia: współpraca w zakresie działań realizowanych przez Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w 2021 roku
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: ZINK Studio Grażyna Zalewska_Pawlisz
Wartość zamówienia: 19 200,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Wróblewska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.wroblewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 30.03.2021
Data udostępnienia informacji: 30.03.2021