współpraca w ramach Forum Gospodarki Morskiej 2021 podczas Spotkania "Wspólna Kaczka 2020"

Numer umowy SK/985/MP/27-W/2021
Data podpisania 15.07.2021
Przedmiot zamówienia: współpraca w ramach Forum Gospodarki Morskiej 2021 podczas Spotkania "Wspólna Kaczka 2020"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Namiary Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 65 684,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Wróblewska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.wroblewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 27.09.2021
Data udostępnienia informacji: 27.09.2021