Udział przedstawiciela Miasta Gdyni w Radzie ds. Produktu ULI Europe Waterfront Cities

Numer umowy SK/81/MP/3-W/2021
Data podpisania 28.01.2021
Przedmiot zamówienia: Udział przedstawiciela Miasta Gdyni w Radzie ds. Produktu ULI Europe Waterfront Cities
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Urban Land Institute
Wartość zamówienia: 30 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Pasieczna
Nr telefonu: 58 668-20-14
E-mail: m.pasieczna@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 30.03.2021
Data udostępnienia informacji: 30.03.2021