Prace serwisowe na stronie gdyniaprzedsiebiorcza.pl

Numer umowy SK/662/MP/20-W/2021
Data podpisania 07.05.2021
Przedmiot zamówienia: Prace serwisowe na stronie gdyniaprzedsiebiorcza.pl oraz dostosowanie jej do standardów WCAG
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Multomedia Productions Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 32 595,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Wróblewska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.wroblewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 23.07.2021
Data udostępnienia informacji: 23.07.2021