Organizacja wydarzeń w ramach Pipeline Meetsup 2021

Numer umowy SK/501/MP/18-W/2021
Data podpisania 14.04.2021
Przedmiot zamówienia: Organizacja  4 wydarzeń w ramach Pipeline Meetsup 2021
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Pipeline Media Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 49 200,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Patyk
Nr telefonu: 58 668-20-20
E-mail: j.patyk@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 23.07.2021
Data udostępnienia informacji: 23.07.2021