Organizacja loterii promocyjnej Rozlicz PIT 2021 w Gdyni

Numer umowy SK/1838/MP/43-W/2021
Data podpisania 06.12.2021
Przedmiot zamówienia: Organizacja loterii promocyjnej Rozlicz PIT 2021 w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 124 393,55
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Wróblewska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.wroblewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 11.01.2022
Data udostępnienia informacji: 11.01.2022