Opłata administracyjna za techniczny proces cesji domeny pitwgdyni.pl na nowego właściciela

Numer umowy SK/139/MP/5-W/2021
Data podpisania 02.02.2021
Przedmiot zamówienia: Opłata administracyjna za techniczny proces cesji domeny pitwgdyni.pl na nowego właściciela
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: AZ PL Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 31,98
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Wróblewska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.wroblewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 30.03.2021
Data udostępnienia informacji: 30.03.2021