Obsługa transmisji z rozstrzygnięcia Konkursu Gdyński Biznesplan 2021

Numer umowy SK/819/MP/26-W/2021
Data podpisania 02.06.2021
Przedmiot zamówienia: Obsługa transmisji z rozstrzygnięcia Konkursu Gdyński Biznesplan 2021
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Estrada Agnieszka Zalewska
Wartość zamówienia: 6 150,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Wróblewska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.wroblewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 23.07.2021
Data udostępnienia informacji: 23.07.2021