Doradztwo marketingowe dla gdyńskich przedsiębiorców w ramach Gdyńskiego Falochronu 2021

Numer umowy SK/402/MP/16-W/2021
Data podpisania 16.03.2021
Przedmiot zamówienia: Doradztwo marketingowe dla gdyńskich przedsiębiorców w ramach Gdyńskiego Falochronu 2021
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: TOPNOW KONARZEWSKI Spółka Jawna
Wartość zamówienia: 11 808,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Wróblewska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.wroblewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 30.03.2021
Data udostępnienia informacji: 30.03.2021