Aktualizacja filmu na potrzeby Konkursu Gdyński Biznesplan 2021

Numer umowy SK/802/MM/56-W/2021
Data podpisania 07.06.2021
Przedmiot zamówienia: Aktualizacja filmu na potrzeby Konkursu Gdyński Biznesplan 2021
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Luminaris
Wartość zamówienia: 4 920,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Karolina Zabrocka
Nr telefonu: 58 668-25-45
E-mail: k.zabrocka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 23.07.2021
Data udostępnienia informacji: 23.07.2021