Świadczenie usługi POCZTA FIRMOWA

Numer umowy SK/2034/SO/32-W/2021 (482346/P)
Data podpisania 30.12.2021
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi POCZTA FIRMOWA (usługa polega na przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi z siedziby Zamawiającego do placówki pocztowej w celu nadania).
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu – Urząd Miasta Gdyni; Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
Wykonawca: Poczta Polska S.A.
Wartość zamówienia: 7.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Kielar-Kurzawa
Nr telefonu: 58 668-86-13
E-mail: m.kielar-kurzawa@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Mariola Neubert
Data wytworzenia informacji: 01.02.2022
Data udostępnienia informacji: 01.02.2022