Park kieszonkowy - ul. Kaptańska

Numer umowy KB/865/UD/50/W/2020
Data podpisania 26.02.2021
Przedmiot zamówienia: Budowa parku kieszonkowego przy ul.Kapitańskiej w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia
Wykonawca: Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie „Ekolas” Wojciech Szufel z siedzibą w Żukowie
Wartość zamówienia: 139 170 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Halikowska
Nr telefonu: 58 620-72-86
E-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w siedzibie Wydziału Ogrodnika Miasta przy Al. Zwycięstwa 291 a, Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska WOM
Data wytworzenia informacji: 13.04.2022
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022