usunięcie graffiti i zanieczyszczeń ze szklanych powierzchni miejskich gablot

Numer umowy SK/40/MM/3-W/2021
Data podpisania 20.01.2021
Przedmiot zamówienia: usunięcie graffiti i zanieczyszczeń ze szklanych powierzchni miejskich gablot
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Contrast Drukarnia Jerzy Kanikuła
Wartość zamówienia: 1414,50 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Pawlus
Nr telefonu: 58 688-25-41
E-mail: promocja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 20.01.2021
Data udostępnienia informacji: 22.01.2021