umowa

Numer umowy SK/1597/SP/180-W/2021
Data podpisania 24.11.2021
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie oceny mającej na celu okreslenie poziomu sprawności fizycznej oraz cech motorycznych kandydatów na wolbne stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: osoba prywatna
Wartość zamówienia: 236,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Perlińska
Nr telefonu: 58 668-86-94
E-mail: kadry@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Kadr i Szkoleń

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Justyna Perlińska
Data wytworzenia informacji: 24.11.2021
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022