Umowa

Numer umowy SM/I/4/WO/2021
Data podpisania 18.10.2021
Przedmiot zamówienia: szkolenie podstawowe strażników miejskich/gminnych
Zamawiający: Gmina miasta Gdyni
Wykonawca: Komendant Straży Miejskiej Jerzy Mądrzyk
Wartość zamówienia: 1824,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Bożena Nowakowska
Nr telefonu: 58 668-87-99
E-mail: szkolenia@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Kadr i Szkoleń

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Justyna Perlińska
Data wytworzenia informacji: 18.10.2021
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022