Umowa

Numer umowy SK/1402/SP/144-W/2021
Data podpisania 13.09.2021
Przedmiot zamówienia: szkolenie Projekt oraz program funkcjonalno-użytkowy a realizacja robót budowlanych - studium przypadku inwestycji sektora finansów publicznych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Firma PRESSCOM Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 5000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Bożena Nowakowska
Nr telefonu: 58 668-87-99
E-mail: szkolenia@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Kadr i Szkoleń

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Justyna Perlińska
Data wytworzenia informacji: 13.09.2021
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022