Umowa

Numer umowy SK/363/SP/51-W/2021
Data podpisania 10.03.2021
Przedmiot zamówienia: szkolenie Wybrane praktyczne aspekty udzielania zamówień publicznych zgodnie z nowym PZP
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Agnieszka Szulakowska
Wartość zamówienia: 3600,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Bożena Nowakowska
Nr telefonu: 58 668-87-99
E-mail: szkolenia@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Kadr i Szkoleń

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Justyna Perlińska
Data wytworzenia informacji: 10.03.2021
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022