Umowa

Numer umowy SK/226/SP/43-W/2021
Data podpisania 25.02.2021
Przedmiot zamówienia: szkolenie Master zamówień publicznych
Zamawiający: Gmina miasta Gdyni
Wykonawca: Justyna Starek Kancelaria Zamówień Publicznych
Wartość zamówienia: 4950,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Bożena Nowakowska
Nr telefonu: 58 668-87-99
E-mail: szkolenia@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Kadr i Szkoleń

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Justyna Perlińska
Data wytworzenia informacji: 25.02.2021
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022