Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w obiekcie: szafa oświetleniowa, Gdynia, ul. Starowiejska, dz. nr 1136 obręb 0026 Śródmieście

Numer umowy KB/347/UI/41-W/2021
Data podpisania 05.07.2021
Przedmiot zamówienia: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w obiekcie: szafa oświetleniowa - zwiększenie mocy, Gdynia, ul. Starowiejska 58, dz. nr 1136 obręb 0026 Śródmieście
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku
Wartość zamówienia: 418,73
Osoba upoważniona do kontaktów: Kinga Jankowska
Nr telefonu: 58 866-88-89
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kinga Jankowska
Data wytworzenia informacji: 19.04.2022
Data udostępnienia informacji: 19.04.2022