Doświetlenie odcinka ul. Chlebowej w kierunku do ul. Radosnej

Numer umowy KB/480/UI/61-W/2021
Data podpisania 19.07.2021
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Doświetlenie odcinka ul. Chlebowej w kierunku do ul. Radosnej"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: ELEN s.c. Karbowski Długoński, ul. Sobieskiego 292C, 84-200 Wejherowo
Wartość zamówienia: 13.530 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Liwerska
Nr telefonu: 58 668-83-14
E-mail: a.liwerska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 240

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Alina Liwerska
Data wytworzenia informacji: 17.09.2021
Data udostępnienia informacji: 17.09.2021