Usługi serwisowe systemu ADAS

Numer umowy SK/10/SI/1-W/2021
Data podpisania 28.01.2021
Przedmiot zamówienia: Usługi serwisowe Systemu w zakresie następujących modułów:
- Admin
- Majątek Trwały
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Tensoft Sp. z o.o., ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Wartość zamówienia: 13 284,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 08.03.2021
Data udostępnienia informacji: 08.03.2021