Odbiór zużytego sprzętu komputerowego

Numer umowy SK/93/SI/4-W/2021
Data podpisania 28.01.2021
Przedmiot zamówienia: Odbiór zużytego sprzętu komputerowego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Dora Plus Dorota Niedzielska, ul. Wersalska 54, 91-212 Łódź
Wartość zamówienia: 5 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 05.02.2021
Data udostępnienia informacji: 05.02.2021