Modernizacja serwerowni

Numer umowy SK/395/SI/10-W/2021
Data podpisania 22.03.2021
Przedmiot zamówienia: Modernizacja serwerowni zlokalizowanej w pomieszczeniu 225, w budynku przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Farem Sp. o.o., ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
Wartość zamówienia: 27 085,83 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Przeworski
Nr telefonu: 58 668-83-77
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 25.03.2021
Data udostępnienia informacji: 25.03.2021